Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on lakisääteinen, kattava selvitys vainajan omaisuudesta ja veloista sekä tämän puolisosta ja perillisistä. Myös puolison eli lesken varat ja velat tulee selvittää perunkirjoituksen yhteydessä ja merkitä perukirjaan. Perunkirjoitus on myös vainajan viimeinen veroilmoitus. Perunkirjoitus on ensimmäinen vaihe kuolinpesän selvittämisessä matkalla kohti omaisuuden jakamista. Perunkirjoituksen tekeminen huolellisesti on viisasta, sillä perintöverotus pohjautuu perukirjan tietoihin.

alkaen 890

Perunkirjoitus alkaen 890 €

Varaa aika

Kuinka toimia, kun läheinen on kuollut? 

Läheisen kuoleman jälkeen elämä ja asioiden järjesteleminen voi tuntua kaoottiselta. Jo postiluukusta saapunut kirje pankista, jossa kerrotaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisesta ennen ja jälkeen perunkirjoitusta valtakirjoineen, saattaa tuntua ylivoimaiselta ja selvitettävien asioiden pino suurelta.

Läheisen kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä vainajan ja mahdollisen lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita, ja kaikki on tehtävä lain määräämässä ajassa.

Haluamme tehdä perunkirjoituksen järjestämisestä mahdollisimman vaivatonta ja ymmärrettävää. Ohjaamme askel askeleelta käytännön asioissa, kunnes kaikki on selvitetty ja hoidettu loppuun saakka.

Näin palvelu toimii

  • Käy alkuneuvottelu juristimme kanssa.
  • Juristimme laatii luonnoksen perukirjastanne ja sopii ajan perunkirjoitustilaisuudelle.
  • Saat laskun sähköpostiin.
  • Saat valmiin perukirjan pdf-muodossa.

Perunkirjoitus läheisen kuoleman jälkeen

Perunkirjoitus seuraa hautajaisia. Perunkirjoituksessa selvitetään lain määrämällä tavalla, ketkä ovat perillisasemassa ja millaista omaisuutta kuolinpesään kuuluu. Perunkirjoitustilaisuus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Perunkirjoitukseen liittyy paljon hankittavia asiakirjoja ja järjesteltäviä asioita. Osaavan juristin apu voi olla perunkirjoituksessa korvaamaton mielenrauhan tuoja.  

Varaa aika perunkirjoituksen alkukeskusteluun juristin kanssa

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä perunkirjoitus on?

Perunkirjoitus on sekä prosessi, jossa vainajan perilliset ja omaisuus selvitetään että asiakirja, joka prosessin päätteeksi valmistuu. Perunkirjoitus on tilaisuus, johon kutsutaan kaikki kuolinpesän osakkaat ja jossa käydään läpi huolellisesti etukäteen valmisteltu perukirja. Perukirjoituksen päätteeksi perukirja allekirjoitetaan. Kuolinpesän osakkaiden lisäksi tarvitaan myös kahden kuolinpesän ulkopuolisen henkilön, uskottujen miesten, allekirjoitus.

Pitääkö aina tehdä perunkirjoitus?

Kyllä, perunkirjoitus pitää tehdä aivan aina. Myös silloin kun vainajalla ei ole varoja ollenkaan tai perillisiä on vain yksi. Perunkirjoitus pitää tehdä jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen ihmisen kuoleman jälkeen.

Kuinka paljon pitää maksaa perintöveroja?

Perintövero määräytyy sen mukaan, kuinka läheinen perheenjäsen perinnönsaaja on ollut vainajalle. Perintöveroluokkia on kaksi. Läheiset eli lapset, lapsenlapset ja puoliso ovat ensimmäisessä ja muut toisessa veroluokassa. Ensimmäistä veroluokkaa verotetaan kevyemmin kuin toista. Aviopuoliso saa lisäksi huojennusta perintöveroon. Verottaja lähettää perintöveropäätöksen jokaiselle perinnönsaajalle erikseen. Perintöverojen suuruutta voi arvioida Verohallinnon perintöverolaskurin avulla.

Saatavuus

Valitse juuri sinulle sopiva aika perunkirjoituksen alkukeskustelun käymiseen juristin kanssa.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että ymmärrät perunkirjoituksen eri vaiheiden merkityksen.

Helppous

Perunkirjoituksen tekeminen juristin avulla ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Hinnoittelu

Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

alkaen 890

Perunkirjoitus alkaen 890 €

Varaa aika

Perunkirjoitus

Tee perunkirjoitus sujuvasti Lexlyn kanssa. Perunkirjoitustilaisuuden voi pitää etäyhteyksin, jolloin kauempanakin asuvat kuolinpesän osakkaat voivat osallistua siihen. Varaa aika tai yhteyttä yhteyttä asiakaspalveluun.