Perinnönjako

Kun perunkirjoitus on pidetty, on perinnönjaon vuoro. Ennen perinnönjakoa tai sen sen kanssa yhtä aikaa pitää kuitenkin tehdä ositus, mikäli vainaja oli kuollessaan naimisissa tai ositus oli tekemättä aiemmin päättyneen avioliiton jälkeen. Perinnönjaon jälkeen peritty omaisuus siirtyy perillisten omaksi omaisuudeksi.

alkaen 890

Varaa aika

Suomessa on paljon jakamattomia kuolinpesä. On yleinen virhe luulla, että kuolinpesän jakamatta jättämisestä olisi aina saatavissa etua tai hyötyä. Yleensä on kuitenkin fiksuinta osittaa ja jakaa kuolinpesä melko pian perunkirjoituksen jälkeen.

Jokaisella perillisellä on oikeus vaatia perinnönjakoa. Niin kauan kun perintöä ei ole jaettu, kuolinpesää hallitaan yhdessä. Kuolinpesän yhteishallinto tarkoittaa, että kaikki kuolinpesän asioita koskevat päätökset pitää tehdä yhdessä. Jos kuolinpesän osakkaat ovat sovussa, he voivat valtuuttaa keskuudestaan jonkun hoitamaan kuolinpesän asioita.  

Vanhemmat ihmiset puhuvat kuolinpesän yhteishallinnosta usein perikuntana. Kaikki kuolinpesän osakkaat hallitsevat ja määräävät kuolinpesän omaisuudesta yhdessä. Jos kuolinpesä haluaa vaikkapa myydä omaisuutta, on siitä sovittava yhdessä. Leski on kuolinpesän osakas siihen saakka, kunnes ositus on tehty.

Näin palvelu toimii

  • Käy alkuneuvottelu juristimme kanssa.
  • Juristimme laatii luonnoksen perinnönjaostanne.
  • Maksa sinulle sopivalla tavalla, pankkitililtä tai kortilla.
  • Saat valmiin asiakirjan asiakastilillesi pdf-muodossa.

Ennen perinnönjakoa

Perunkirjoituksen jälkeen on pesänselvitysvaihe, jotta vainajan omaisuus voidaan jakaa. Kuolinpesän velat on maksettava, mahdolliset erityistestamenttimääräykset on toteutettava ja tarvittaessa omaisuutta on realisoitava.

Pesänselvitys voidaan toteuttaa joko osakkaiden itsensä tai heidän valtuuttamansa henkilön toimesta. Jos osakkaat eivät pääse sopimukseen pesänselvityksestä, he voivat hakea pesänselvittäjää käräjäoikeudelta.

Ennen varsinaista perinnönjakoa on tehtävä ositus, jos vainaja oli avioliitossa eikä avio-oikeutta ole poissuljettu avioehtosopimuksella.

Osituksessa määrittyy, mikä itse asiassa on perittävän omaisuus, joka jaetaan perillisille. Tärkeintä on päästä selvyyteen siitä, mikä on perittävän omaisuutta ja mikä lesken.

Saatavuus

Valitse juuri sinulle sopiva aika keskustelun käymiseen juristin kanssa. Vaikka kotisohvalta.

Ymmärrettävyys

Juristimme pitää huolta, että ymmärrät perinnönjaon sisällön joka vaiheessa.

Helppous

Perinnönjaon tekeminen juristin avulla ei ole koskaan ollut näin vaivatonta.

Hinnoittelu

Tiedät etukäteen, mitä palvelumme maksaa.

alkaen 890

Varaa aika

Perinnönjako

Tee perinnönjako Lexlyn asiantuntevan juristin avulla.