Avioehto

Avioehdolla on nihkeä maine. Ajatus, jonka mukaan varautuminen avioliiton päättymisen taloudellisiin vaikutuksiin avioehdolla osoittaisi, etteivät puolisot usko liittonsa onnistumisen mahdollisuuksiin istuu sitkeässä. Avioliittolainsäädäntömme ei kuitenkaan voi ottaa huomioon juuri teidän parisuhteenne erityispiirteitä. Avioehto on mahdollisuus räätälöidä oman parisuhteenne taloudelliset ehdot juuri teille sopiviksi. Kannattaakin ajatella avioehtoa pelisääntöjen sopimisena, reiluuden ja avoimuuden osoituksena - ja oman varallisuuden vakuutuksena.

125

Avioehto online-palvelussa 125 €

Tee online
Maksu tapahtuu viimeisessä vaiheessa

Mitä avioliitto tarkoittaa lain näkökulmasta?

Lain näkökulmasta avioliitto on ennen kaikkea taloudellinen sopimus, jonka suurimmat vaikutukset näkyvät vasta, kun avioliitto päättyy. Kaikkien naimisiin aikovien - tai naimisissa jo olevien - olisi erittäin tärkeää pohtia, miten juuri te haluatte omat asianne järjestää.

Kun avioliitto solmitaan, kummallekin aviopuolisolle syntyy lain nojalla avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella on käytännön merkitystä vasta kun avioliitto päättyy. Avioliiton aikana se ei näy eikä tunnu. Keskusteleminen raha-asioista avoimesti, reilusti ja rakkaudella voi johtaa avioehdon tekemiseen tai sitten ei. Tärkeää on, että olette keskustelleet asiasta kunnolla ja oikeaan tietoon perustuen ja tehneet yhdessä tietoisen päätöksen.

Avioliiton taloudelliset vaikutukset voi muokata juuri teille sopiviksi avioehtosopimuksella

Vaikka sitä ei ole kivaa ajatella, kaikki avioliitot päättyvät joskus. Avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan. Jos avioehto on olemassa, noudatetaan lähtökohtaisesti avioehdossa sovittua. Jos avioehtoa ei ole, lain määrittelemä avio-oikeus määrää, kuinka omaisuus jaetaan. Laissa määritelty tapa jakaa puolisoiden omaisuus ei useinkaan vastaa puolisoiden omia toiveita eikä ajatusta reiluudesta. 

Lexlyssä voitte tehdä avioehdon joko itsenäisesti online-palvelussamme tai juristin avulla. Voita varata ajan alkukeskusteluun juristin kanssa täältä. 

Näin sujuu avioehdon teko etäjuristin kanssa:
 1. Varatkaa teille sopiva aika ajanvaraussivultamme.
 2. Juristimme soittaa sovittuna ajankohtana. Käytte puhelimessa enintään 1 tunnin mittaisen keskustelun avioehdostanne. Voit samalla kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä esimerkiksi avio-oikeudesta yleensä sekä avioehdon suhteesta esimerkiksi testamenttiin.
 3. Juristimme laatii luonnoksen avioehdostanne. Luonnokseen voidaan tehdä korjauksia ja muutoksia loppukeskustelussa.
 4. Saatte valmiin avioehdon pdf-muodossa.
 5. Saatte laskun sähköpostilla tai postilla.

 

Näin palvelu toimii

 • Vastaa avio-oikeutta koskeviin kysymyksiin online-palvelussa
 • Räätälöity asiakirja syntyy vastaustesi perusteella.
 • Maksa sinulle sopivalla tavalla, pankkitililtä tai kortilla.
 • Saat valmiin asiakirjan pdf-muodossa.

Kolme hyvää syytä tehdä avioehto

 1. Tekemällä avioehdon otatte avioliittonne taloudellisen puolen omiin käsiinne. Avio-ehto on mahdollisuus räätälöidä avioliiton taloudelliset vaikutukset vastaaman juuri teidän toiveitanne ja tarpeitanne.
 2. Avioehdon tekemistä edeltää pohdinta yhteisestä tulevaisuudestanne ja avioliittonne pelisäännöistä. Tulevaisuuteen voi suhtautua luottavaisesti, kun asiat on puhuttu ja sovittu kunnolla.
 3. Jos liittonne päätyy syystä tai toisesta eroon, teillä on yksi merkittävä huoli vähemmän. Kun talousasiat on sovittu ennakkoon, käytännön asiat järjestyvät erossa huomattavasti nopeammin ja syitä riitaan vähemmän.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi tekisimme avioehdon, eihän muillakaan ole?

Avioliiton taloudellinen puoli on valitettavan huonosti tunnettu. Huomattavan moni tekisi avioehdon, jos tietäisi miten avioliitto ja sen mukana syntyvä avio-oikeus vaikuttaa. Jos aiotte naimisiin, on syytä tietää mihin väistämättä sitoutuu, jos avioehtoa ei tee. 

Mitä avio-oikeus tarkoittaa?

Avio-oikeus on aviopuolisoiden oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus ei muuta omistussuhteita avioliiton aikana, mutta se voi välillisesti vaikuttaa omaisuuden määrään. Avio-oikeus toteutetaan avioliiton päättyessä. Avio-oikeus toteutuu ositukseksi kutsutussa avio-oikeuden alaisen omaisuuden jaossa.

Meillä ei ole omaisuutta, joten emme varmaankaan tarvitse avioehtoa?

Vaikka avioliiton alkuvaiheessa omaisuutta ei olisikaan, kannattaa avioehto tehdä tulevaisuuden varalle. Yleensä varallisuustilanne muuttuu ajan myötä. Kannattaa ottaa huomioon, että avio-oikeus koskee kaikkea omaisuutta, myös sitä joka kummallakin on ollut ennen avioliiton solmimista ja tietysti avioliiton aikana hankittua omaisuutta. Myös peritty omaisuus voi olla avio-oikeuden alaista.

Saatavuus

Valitse juuri sinulle sopiva aika avioehdon tekemiseen. Online-palvelu toimii ajasta ja paikasta riippumatta.

Ymmärrettävyys

Palvelumme on rakennettu juridisen osaamisen pohjalta. Selkeät kysymykset ja runsas ohjeistus pitävät huolta, että ymmärrät asiakirjan sisällön ja tekemäsi valinnat.

Helppous

Juridisesti laadukkaiden asiakirjojen tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Hinnoittelu

Hinnoittelemme selkeästi ja läpinäkyvästi. Tiedät ennen ostopäätöstä, mitä palvelumme maksaa.

125

Avioehto online-palvelussa 125 €

Tee online
Maksu tapahtuu viimeisessä vaiheessa

Avioehto

Avioehto on mahdollisuus räätälöidä juuri teidän avioliittonne taloudelliset reunaehdot sellaisiksi jotka sopivat teille. Kokeile online-palveluamme; maksat asiakirjan vasta kun sen se on valmis. Palvelumme ohjeistaa myös asiakirjan valmistumisen jälkeiset vaiheet eli avioehdon allekirjoittamisen, todistamisen ja reksiteröimisen.