Avoliitto

Yhteen muuttaminen on suuri askel. Ennen kun muuttokuorma ajaa uuden, yhteisen kotinne pihaan, kannattaa pitää huolta että yhteiset asianne ovat järjestyksessä. Kaikki eivät halua mennä naimisiin, vaikka eläisivät vakiintuneesti yhdessä ja parilla voi olla yhteisiä lapsia. Avoliitto on lakin näkökulmasta turvaton parisuhteen muoto, mutta puolisoa ja perhettään voi turvata ja suhteen ehdoista sopia tekemällä oikeat asiakirjat

Avoliittosopimus

Tiesitkö, että avoliiton taloudellisista pelisäännöistä voi sopia avoliittosopimuksella? Avoliittosopimus on sopimus, jossa te kaksi sovitte, kuinka yhteiset taloudelliset asianne ovat avoliittonne aikava ja myös mahdollisessa erotilanteessa. Avoliittosopimus on tärkeä, sillä toisin kun avioliitossa, puolisot eivät saa oikeuksia suoraan lain perusteella. 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme varataksesi maksuttoman alkuneuvotteluajan: p. 010 3379 150 tai asiakaspalvelu@lexly.fi.

Ota yhteyttä

Testamentti

Testamentti on avopareille vielä tärkeämpi kuin aviopareille. Avopuoliso ei peri suoraan lain nojalla mitään. Jos testamenttia ei ole voi käydä niin, että avopuolison kuollessa hänen osuutensa esimerkiksi avoparin yhteisestä asunnosta menee vainajan lapselle, vanhemmalle tai sisarukselle. Avoleskellä ei myöskään ole lesken asumissuojaa. Avoparien kannattaa ehdottomasti turvata toistensa tekemällä testamentti. 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme varataksesi maksuttoman alkuneuvotteluajan: p. 010 3379 150 tai asiakaspalvelu@lexly.fi.

Ota yhteyttä

Edunvalvontavaltakirja

Edunvalvontavaltakirja takaa, että valitsemasi ihminen voi hoitaa asioitasi, jos oma toimintakykysi heikkenee onnettomuuden tai sairauden vuoksi. Edunvalvontavaltuutus on siis tulevaisuuden turvaksi ennakolta tehtävä juridinen yleisvaltakirja, jolla valtuutat itse valitsemasi ihmisen hoitamaan asioitasi ja päättämään puolestasi. Kenelläkään läheiselläsi ei ole oikeutta toimia puolestasi ilman erikseen annettua lupaa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme varataksesi maksuttoman alkuneuvotteluajan: p. 010 3379 150 tai asiakaspalvelu@lexly.fi.

Ota yhteyttä

Avopareille tärkeät asiakirjat

Avoliittosopimus

Avoliitto ei tuo mukanaan avioliiton taloudellista turvaa. Avopuolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen eikä avopuoliso peri puolisoaan suoraan lain nojalla. Koska laki antaa avoparille melko vähän suojaa, on tärkeää sopia avoliiton raha-asioista oma-aloitteisesti.

Lue lisää avoliittosopimuksesta

Sopimus avoeron varalta

Tiestikö, että avoeron varalta voi laatia sopimuksen avoeron varalta? Kuten avioehtosopimus, sopimus avoeron varalta on mahdollisuus sopia asiat ennakkoon, kuinka puolisot haluavat taloudelliset suhteensa järjestää, mitä asioita ottaa huomioon ja kuinka yhteinen omaisuus käytännössä erotellaan, jos parisuhde päättyy. 

Lue lisää sopimuksesta avoeron varalta

Testamentti

Tekemällä testamentin voit varmistaa, että juuri ne ihmiset perivät sinut joiden haluatkin perivän. Avopuoliso ei peri ilman testamenttia. Testamentti on oiva keino luoda taloudellista turvaa rakkaillesi, ja samalla ehkäiset yllätyksiä ja epäselvyyksiä syntymästä. Testamentilla voit myös suojata perintösi pysymisen juuri niiden ihmisten käsissä, joille haluatkin sen jäävän.

Lue lisää testamentista